Svyaschennik Sokolov Nikolaj Vasil'evich, foto iz dela 1937g. 
 

(c) PSTGU. Fakul'tet IPM