Patriarh Tihon v 1919g. pri poseschenii hrama Voskreseniya Hristova v Sokol'nikah. Sleva nastoyatel' hrama o.Ioann Kedrov, dalee protodiakon Konstantin Rozov (foto iz arhiva Pyatikrestovskih) 
 

(c) PSTGU. Fakul'tet IPM